23 Sep YINYOGA OCH SELF-COMPASSION med Kim

5 onsdagar
kl 17.30-19.00
11 april- 9 maj
I denna kurs får du fördjupad kunskap om, och praktisk erfarenhet av, hur yinyoga kan verka som ett effektivt verktyg för återhämtning och vila.
Du får även öva upp din egen inneboende förmåga till självmedkänsla.

Läs mer under kurser