23 Sep MEDIYOGA KURS vid stress och utbrändhet med Kirstine

25 juni-29 juni
kl 10.00-11.30
Denna kurs är speciellt utformad för dig som som är eller har varit utbränd, är mitt i/återhämtar dig från utmattningsymptom eller känner av höga stressnivåer. 
Målet med kursen är att återuppbygga din inre balans så att du kan hitta tillbaka till mening, lust och välbefinnande i vardagen.

Läs mer under kurser