19 Sep TA ETT STEG TILL.. med Johanna

3 tisdagar
kl 19.30-21.00
6 feb – 20 feb

Här har du möjligheten att fördjupa ditt yogautövande med mer utmanande sekvenser som guidas med säker teknik. Klassen fokuserar på styrka, flexibilitet, andning och rörelse, och kommer innehålla avancerade stående ställningar, höftställningar, bakåtböj, framåtfäll, vrid och inversioner.
Kursen kommer även innehålla pranayana, mantra och kriyas .
Det här är för dig som känner dig redo att ta ett steg till!
För mer information läs under kurser..