Display Yoga Kendra's Yoga classes

Frida Wingman

Vinyasa, Ashtanga, Yin

Jag började öva yoga 2017 och fastnade direkt för ashtangayogans metod. I den fann jag en rutin som nu blivit en självklar del av mitt liv. Yogan, som är mer än övandet på asanas, hjälper mig att stilla sinnet och den gör mig starkare fysiskt och mentalt.
Jag ser mig främst som elev. Jag har gått som lärling i cirka tre år för Ann Svärdfelt, som sedan många år är auktoriserad att undervisa ashtangayoga av Sharath Jois i Mysore, Indien. Detta lärlingskap har fokus på både undervisning och yogafilosofi.
Men man är aldrig fullärd! Det viktiga är att jag prioriterar min egen praktik varje dag, varje morgon på yogamattan och i varje del av livet. I och med det kan jag också försöka guida andra. På Yoga Kendra undervisar jag ashtangayoga.