Craniosacral Therapy

Kraniosakral terapi är en mjuk behandlingsform som passar många och är en mycket varsam och mjuk behandlingsform som hjälper kroppen att aktivera sina självreglerande förmågor. Kroppen genomför ett ständigt förnyelsearbete av ben, vävnader och organ enligt sin inbyggda manual (DNA). Kroppen sköter också den dagliga driften av hjärta, hjärna, lungor och matsmältning. En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

Under livets gång påverkas kroppen av stora som små händelser och kan ibland behöva lite assistans.

Vanliga anledningar folk söker sig till denna behandlingsform är utmattning och stressproblem, nack och ryggbesvär, ”kronisk” smärta, autoimmuna sjukdomar, ischias, sömnbesvär, migrän/huvudvärk, matsmältningsproblem, ångest och depression, tinnitus, hormonell obalans m.m. Behandlingen ger en väldigt lugnande effekt på nervsystemet med större klarhet och en grundande känsla.

En kraniosakral behandling utgår alltid helt och hållet utifrån din kropp och vad den har varit med om.

 

Behandlingen utförs av Edita Juchneviciute

60 min 750 SEK

90 min 1000 SEK